A válás hatása a gyerekre

(Horváth Magdolna cikke alapján)

Amikor a házasság véget ér, az veszteség élményt jelent a szülők és a gyermekek számára is. A gyereknek a család, szülei egységének felbomlása, alapvető stabilitását, biztonságérzetét ingatja meg.
A válás előtt, alatt és után a szülők, a közöttük fennálló konfliktus miatt, kevesebb figyelmet tudnak fordítani gyermekük szükségleteire, megnyugtatásukra. Maguk a szülők is támaszra szorulnak. Előfordulhat, hogy a gyerekek e miatt felnőtt szerepbe sodródnak vigasztalják a szüleiket, aggódnak értük. Ezzel súlyosan sérül biztonságérzetük, szorongás, aggodalom kíséri a folyamatot. Még nehezebb helyzetbe kerülnek azok, akiket szüleik egymás ellen akarnak felhasználni, állásfoglalásra kényszerítve őket.
A családban történő változás a válás különböző szakaszaiban és a gyerekek életkorától függően is másképp érintheti a családot és a feldolgozás, alkalmazkodás is különbözhet.

Felmerül a válás gondolata

Az első időszakot – erős hangulatingadozás, sok hangos konfliktus, kiabálás, akár verekedés jellemezheti, vagy ellenkezőleg, fagyos szótlan állapot uralkodhat. Ez fokozhatja a félelmét a gyereknek, méginkább akkor, ha titkok övezik a folyamatot. Nem érthető számára, mi történik, mi lesz a vége. Próbálja összerakni a képet, ami néha még félelmetesebbre sikerül, mint a valóság.
Ebben a szakaszban legfontosabb, hogy a gyerekek kérdéseire őszintén kell válaszolni az életkoruknak megfelelően. Vállalni, hogy sokszor rosszkedvűek, idegesek a szülők, ezt a gyerekek úgy is érzékelik. Biztosítani kell őket arról, hogy nem ők tehetnek róla, nem velük van a baj és a szülők keresik a megoldást.
A szülők kontrollálják az indulatainkat, ne vonják be a gyerekeinket a konfliktusba, főleg ne akarják maguk mellé állítani, a másik ellen hangolni. Vegyenek igénybe szakember segítségét, amennyiben ez a szakasz elhúzódik. Ennek az időszaknak jellemzője, a döntésképtelenségből adódó hangulat és irányváltás, amely nagyon megviselheti a testet-lelket egyaránt.
Több szempontból is érdemes szakember segítségét igénybe venni. Ebben a szakaszban még lehet esélye annak is, hogy visszafordítható a destruktív folyamat. A párok, abban is kérhetnek segítséget, hogy minél kevesebb sérüléssel tudjanak elválni. De az is megtörténhet, hogy szakemberek segítségével, és az egymásra fordított figyelem és idő következtében magasabb szinten, megerősödve tudták folytatni házasságukat.
Akkor is van értelme a párterapeuta, illetve mediátor bevonásának, ha külön folytatják az életüket. A szülői együttműködés, és megegyezés sikere azon múlik, sikerül-e egészségesen lezárni a kapcsolatot. Megtartani, elismerni annak minden pozitívumát, értékét, ugyanakkor átérezni egymás keserűségét, csalódását, kudarcát, fájdalmát. Ebben a folyamatban, a szakember abban segítheti a párokat, hogy ezek ne szemrehányások, kölcsönös vádaskodások, parttalan indulatok formájában jussanak kifejezésre, hanem a megértést, feldolgozást szolgálják.
Ha közösen át lehet gondolni: mi történt velünk, hogy járultam hozzá a kapcsolat sikereihez, de ahhoz is, hogy elromlott. Ez fontos téma a jövőre nézve is. Ha nem tudatosulnak ezek az önismereti motívumok, rálátásunk saját működésünkre, rendszeresen megismétlődhetnek következő kapcsolatainkban is korábbi forgatókönyvek.
A különválás előtt néha éveken keresztül jellemzi a családi életet a megromlott szülőkapcsolat, a rossz kommunikáció (hibáztatás, szemrehányás, rágalmazás), az eredménytelen konfliktuskezelés, mások érzelmeinek, szempontjainak figyelmen kívül hagyása, a problémából való kihátrálás (munkába, alkoholba, házasságon kívüli kapcsolatokba menekvés stb.). Ezek a jellemzők nemcsak mentálisan romboló hatásúak, hanem emellett rossz kapcsolati, konfliktuskezelési mintát nyújtanak a gyerekeknek. Az állandó feszültség, veszekedések, titkok megmérgezik a légkört, elvész a biztonságérzés, a meghittség, a bizalom.

Különélés

Amikor már az egyik fél elköltözik, az okozhat megkönnyebbülést is, hiszen a gyerek(ek)nek nem kell naponta szembesülni szülei ellenségeskedésével. Egyszerre azonban súlyos veszteségélményt is élnek át. Elvesztik az egyik szülővel való mindennapi találkozás lehetőségét, megváltozhat a lakóhelyük, akár iskolaváltás miatt a barátaiktól is meg kell válniuk. Nemcsak a környezet változik meg, de sokszor a család gazdasági helyzete is. Ami, korábban természetes volt, az elérhetetlené vált a gyerek számára.
Előfordul, hogy a gyerek látszólag gördülékenyen teszi túl magát a történéseken, de gyakori a különféle tünetek megjelenése is. Kisebb nagyobb visszaesés mutatkozhat a korábbi fejlődési szintre. Megjelenhetnek magatartási, tanulási zavarok, csavargás, agresszió, öngyilkossági kísérletek stb.
Ebben az időszakban minden apró változást meg kell beszélni a gyerekkel. Hol fog lakni, távol élő apjával/anyjával hol, mikor, hogyan fog találkozni,barátaival hogyan tarthatja a kapcsolatot stb.
A szülők a gyerek/ek életkorának megfelelően, őszintén és hitelesen, együttesen adják meg a válaszokat, ezzel érzékeltetve, hogy az együttműködésük továbbra is megmarad, szülőként mindketten felelősséget éreznek irányában, mindketten szeretik és továbbra is megmarad a kapcsolat felé.
A különélés újabb alkalmazkodást kíván. Újra kell tárgyalni a kapcsolattartás módját, a gyerekekkel kapcsolatos logisztikai feladatokat, a találkozások rendszerét, forgatókönyvét, a szabadidő eltöltését.
Ha nem sikerül a szülőknek ezeket a kérdéseket megbeszélni és megegyezésre jutni érdemes szakemberhez, mediátorhoz fordulni.
Még ebben a szakaszban is lehet esély az újrarendeződésre.
A külön töltött idő alkalmat adhat a megnyugvásra, eltávolodva a napi konfliktusoktól. A párnak lehetősége van átélni egymás hiányát is, átgondolni külön-külön, majd rendszeres találkozások alkalmával együttesen is a válás előnyeit, hátrányait, esélyt adva egymásnak az újraépítkezésre.

Jogi válás

A bíróság által kimondott válás ténye is ambivalens érzelmeket válthat ki.
A véglegesség ismételten fokozhatja az elkeseredést, agresszív indulatokat, főleg, ha az egyik fél különösen vesztesnek érzi magát a bírósági ítélet után. Sajnos gyakran előfordul, hogy az ádáz küzdelem, bosszúhadjárat a gyerekeken keresztül folyik. Ugyanakkor jelenthet lassú megnyugvást is, ha sikerül megegyezni a gyermekelhelyezésben, vagyoni kérdésekben, emellett megőrizni a szülők közötti együttműködést.
A jogi válás mellett hosszú az érzelmi leválás folyamata, és nem is egyformán alakul mindkét félnél. Akit elhagynak, nehezebben dolgozza fel a veszteséget, önértékelése csökken, izolálódik. Nem ritka, hogy túlzott alkohol, gyógyszerfogyasztásba menekülhet az, aki egyedül marad és nem talál támogatót családi,baráti körben. Nehéz helyzetbe kerül az a gyerek, aki a tartósan talajvesztett szülő mellett él. Szakember ezekben a helyzetekben is segÍthet.

Alkalmazkodás a válás utáni időszakhoz

Az alkalmazkodás az új helyzethez, az érzelmi leválás folyamata, berendezkedés az új élethelyzetbe általában 1-2 évig is eltarthat.
Lehetnek szélsőségesen elhúzódó kóros folyamatok is, ahol mindenképpen szakember segítsége válhat indokolttá, különösképpen akkor, ha a gyerek(ek) különböző tüneteket produkálnak. (Alvászavar, éjszakai bepisilés, feltűnő magatartási, tanulási problémák, pszichoszomatikus tünetek.) Ha a szülőknek sikerül az érzelmi stabilizálódás, a veszteségek feldolgozása, jól tudnak együttműködni, megvan az esély arra, hogy gyermekük nagyobb lelki megrázkódtatás nélkül vészelje át a válás megpróbáltatásait.
Ha bekövetkezett az elkerülhetetlen, a gyerek a válásból is tanulhat: egy megfelelő befejezési minta alapjául szolgálhat gyermekeinknek a leválás gyakorlásában, veszteségei, kudarcai feldolgozásában.